in

Meg lehet tanulni egy idegen nyelvet videójátékokból?

A kérdés a következő: a videójátékok alkalmasak-e arra, hogy a játékos elsajátítsa annak nyelvét? Az ezzel a kérdéssel foglalkozók válasza úgy fest: igen!

Azt számos videójátékokban jártas személy elmondhatja, hogy bizonyos típusú játékok virtuális „valóságai” egyértelműen befolyással vannak a realitásban folytatott élet- és viselkedésmódra egyaránt.

És hogy most a kizárólagosság vonalán haladjunk tovább, arra törekszünk, hogy háttérbe szorítjuk a negatív játékimpulzusokat. Ugyanakkor egy kifejezetten, azaz sok ember által pozitívnak bélyegzett, videójátékhatást emelünk ki a „pakliból”, éspedig: a nyelvtanulás lehetőségét videójátékozás révén.

Az osztálytermekben a legtöbb oktatási segédanyag a nyelvtanulásra összpontosít. Ha szerencsénk van, akkor számos motivált tanár áll mindehhez a rendelkezésünkre. Nem szükséges most a speciálisan nyelvoktatásra fókuszáló oktatási segédprogramok versus az imponáló, effektív videójátékok által elsajátítandó nyelvtanulást pro, kontra táblázatba szednünk…

Hiszen e két terület nem feltételül áll szemben egymással, meglehet: a legjobb út a kiegészítés, kibővítés lehet e két terület ügyét illetően.

Nyelvtanulás és videójáték

Itt van példának a Skyrim nevű szórakoztató akció- és szerepvideójáték, amelyet a Bethesda Game Studio fejlesztett ki.

Elkészítése során a tervezők nagy hangsúlyt fektettek az érdekességre, a változatosságra, a kifinomult hegyvilági topográfiai megtervezettségre, a dizájnra, az epikus realizmusra, az egyedülálló kultúrájú világ fantáziadús megjelenítésére.

Például a „sárkány nyelv” ábécéjének esztétikus karomszerű jeleire.

https://www.youtube.com/watch?v=TWpOPjZjucA

Igen ám, de mindezek mellett hol lép képbe a nyelv?

Ezek a videószerepjátékok (amelyek nem szerénykednek sem kalandokban, sem merész történetekben) gyakran (szándékosan) hosszúra nyújtott dialógusokat tartalmaznak (epikus hatás elérése érdekében), mind audio, mind pedig szöveges formában.

Ugyanakkor mivel online játékról van szó, a számodra idegen nyelvet élesben gyakorolhatod a többi (külföldi) játékossal a videójáték során, és ha játék közben szembe találod magadat néhány újabb kifejezéssel, ismeretlen szóval, akkor ezáltal is tovább bővítheted idegennyelvi szókincsedet.

Milyen készségek javulhatnak a videójáték során?

A videójátékok javítják a játékosok különféle készségeit, így a kéz-szem koordinációt és a kognitív képességek egész sorát (érzékelés, gondolkodás, emlékezés, figyelem, észlelés, képzelet), tehát előidézhetik a kogníció javulását (főként, ami a gyors döntéshozatalt illeti).

Mindez a játékok esetében nem is annyira meglepő, ám kevésbé elterjedt az a vélekedés, hogy a videójátékok a nyelvi készségeket is fejleszthetik.

Sokáig a tudósok és tanárok nem értettek egyet a videójátékok használatával nyelvtanulás céljából, ám a kimutatások szerint a diákok által kedvelt ilyen jellegű játékok egyrészt ösztönzőleg hatnak rájuk, másrészt pedig lehetőséget nyújtanak arra, hogy egymással (online) kapcsolatba lépjenek és ilyenképpen hatékonyan kommunikáljanak is egymással.

A (videó)játékok affektív (érzelmi) szűrői a következők:

  • ösztönzik a(z idegen) nyelv kreatív és spontán használatát
  • serkentik a kommunikatív kompetenciát
  • motiválják és szórakoztatják a játékosokat.

A (videó)játékok kognitív hatásai:

  • alkotásra serkentenek
  • bátorítanak a tanulásra, ismeretszerzésre
  • kiszélesítik a tanulási lehetőségek (területek) körét
  • egy idegen nyelv grammatikai (nyelvtani) készletére kommunikatív módon fókuszálnak.

Bár a fent említett tanulmány főként a játékok hagyományosabb verzióira összpontosít, mégis számos eleme megtalálható a videójátékok terén is. Az online videójátékok során a játékosok, akik idegen nyelvű játékosokkal is kapcsolatba léphetnek, ezzel előmozdítva az egymás közötti gyakorlati idegennyelvi kommunikációt.

Oktatásban alkalmazott (videó)játék nyelvtanulás céljából?

Lehetséges ez? Tény, hogy számos nyelvtanár arról számol be, hogy óráin, amikor hagyományos nyelvtanulást elősegítő (interaktív) játékokat használ, a diákok sokkal motiváltabbak, felszabadultabbak és sokan érdekesebbnek találják ezt a folyamatot a hagyományos oktatáshoz viszonyítva.

Egyben azonban mind a tudósok, mind a tanárok egyetértenek, éspedig: a (videó)játékokat (amelyek sok esetben javítják a tanulók idegennyelvi kommunikációs készségeit, technikáit) kizárólag tanítási segédeszközökként szabad használni.

Te hogyan vélekedsz minderről?

Minden vélemény számít:

Titokban alvó partnere ujjával oldja fel a telefonját minden 5. férfi

Ha neked férfiként is fontos, hogy fiatalos maradj, kövesd az alábbi tippeket!